Kde se hovoří o liquidu

V našem fóru se o liquidech nejvíce diskutuje zde.

 

E - liquid

   

 

Aktuální stav k 17.4.2018:

 

Pohled do historie:

 

Na co si dávat pozor, při nákupu e-liquidu?

 

Od roku 2012 jsou v platnosti nové úpravy zákona, v souladu s předpisy EU.


a) zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů.(chemický zákon)

b) vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.
  

Spousta prodejců a různých drobných Aukro obchodníčků tato nová nařízení absolutně nerespektuje. Mohou tak prodávat liquidy, u kterých nemáte zaručeno vůbec nic a v krajním případě si tak můžete zadělat na zdravotní problémy. Tito prodejci mohou klidně zasahovat do složení e-liquidu, různě je ředit, dochucovat a upravovat dle vlastní libosti. Taktéž je již dnes absoluně nepřijatelné, pokud si obchodník(nebo kdokoliv kdo liquid následně prodává) nakupuje velká balení e-liquidu( např 5l nebo 10l kanystry ) a následně je rozlévá do menších lahviček. Pro tuto činnost musí mít patřičné odborné vzdělání, státní zkoušky pro nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a konečně certifikovanou laboratoř( dále např.: schválení vybavení výroby a jejich prostor pro práci s jedy, schválení technologických postupů pro práci s jedy, schválení obalového materiálu a musí předkládat doklady o nabytí ). Neexistuje tedy to, že si kdokoliv něco někde rozlévá, pak dá vlastní polepky na lahvičky a "sláva prodáváme." V takovém případě se dotyčný dopouští trestného činu dle: § 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

 

Co tedy musí každá lahvička s e-liquidem splňovat a jak má vypadat?

 

1) již z výroby musí být označeno číslem šarže(pro případ příkazu stažení, musí být tato celá dohledatelná)


2) varování včetně plastického trojúhelníku pro slepce. U e-liquidu s obsahem nikotinu musí být na obalu symboly pro toxicitu nikotinu a škodlivost životnímu prostředí.  Pro symboly je nutno použít mezinárodní symboly o min. velikosti 10x10 mm, v odůvodněných případech min. 6x6 mm (např. velmi malá balení). Pro tyto symboly jsou určena jasná a daná pravidla (barva symbolu, velikost symbolu atp.). Nelze použít jen nějaký náhodně nalezený obrázek lebky s hnáty na internetu.


 

3) musí být opatřena dětskou pojistkou


 

*4) víčko musí být opatřeno buďto odtrhávacím proužkem, nebo musí být celé až po hrdlo zabaleno v odtrhávacím celofánu. Tím je zaručeno, že do obsahu nebylo od výroby zasahováno

 

5) musí obsahovat na obalu vypsané složení výrobku v českém jazyce (pouze obsah nebezpečných látek - Nikotin, Kyseliny, Alkohol apod.)

6) musí na obalu obsahovat popisy a varování v českém jazyce

7) musí být zřetelně uváděn výrobce (jméno výrobce, země původu) daného e-liquidu, tedy ten kdo danou šarži vyrobil – viz bod č.1. Pokud jsou výrobci udělena prověřená mezinárodní schválení o bezpečnosti výrobku je doporučeno uvádět symboly certifikátů na obalech výrobků.

8) popisy, varování a složení výrobku mohou být nahrazeny příbalovým letákem. Tím ale není dotčena povinnost uvádět základní údaje přímo na obalu výrobku(úroveň nikotinu, č.šarže, výrobce atd.). 

 

Protože se nám pod článkem množí nesouhlasné stanoviska  a různé prapodivné argumenty, doplňujeme další příklad. Společnost DHL, jakožto dopravce, který pro spoustu prodejců zajišťuje dodání zboží a také je zastupuje při celním řízení, rozesílá následující upozornění o "Označování náplní do elektronických cigaret".

Stáhnout si jej můžete zde.

Upozorňujeme naše čtenáře, že většina těch, kteří pod tímto článkem píší tyto nesouhlasné komentáře, mohou být právě různí prodejci. Ti se tyto informace budou všemožně snažit bagatelizovat, či zcela popírat. Chtějí samozřejmě nadále prodávat jejich zaručeně bezchybný liquid(mnohdy dokonce pančovaný nebo prostě v domácích podmínkách vyráběný), který nesplňuje ani jedinou zákonem stanovenou podmínku. Pro drobné obchodníčky je tato úprava samozřejmě hodně bolestivá, protože vyhovět zákonu, splňovat normy a předpisy, již není zadarmo. Onen pohodlný obchod, kdy si kdokoliv nakoupil spoustu "no-name" liquidů v Číne a pak je z pohodlí svého domu flákal na "Aukro" atp. a o nic jiného se nemusel starat, je ta tam. Stejně je na tom míchání liquidů a následný prodej, bez patřičného oprávnění. Pokud tedy v budoucnu dojde ze strany státu k nějakým přísným restrikcím, bude to převážně díky těmto osobám, které se snaží za každou cenu prodat a ze zákonů a vyhlášek si nic nedělají.        

 

eCF tedy doporučuje, s ohledem na vaše zdraví, liquidy které nesplňují výše uvedené, raději nepoužívat. Pokud již takové liquidy vlastníte, doporučujeme je vrátit prodejci a můžete třeba odkázat na tuto stránku. Jde přece hlavně o vaše zdraví!!! 

 

Používání názvů známých značek cigaret 

Dalším nešvarem mnoha prodejců, je prodej e-liquidu pod názvem klasických cigaret, jako je např.: Camel, Marlboro, Dunhill, Davidoff atd. Tyto názvy jsou přitom ochranou známkou společností jako jsou: Philip Morris International Inc., Imperial Tobacco Group PLC, British American Tobacco PLC atd. Protože tyto firmy samozřejmě bojují proti zneužití těchto známek, většina těch největších a nejkvalitnějších výrobců e-liquidu již změnila názvy. Spousta prodejců a výrobců, to však stále ignoruje a vesele si tyto názvy používají. Někteří si dokonce myslí, že stačí název lehce upravit a již je vše v pořádku. Jenže opak je pravdou. Tato opatření se v obchodním zákoníku označují jako "nekalá soutěž" nebo "parazitování na pověsti". Jde tedy nejen o samotné použití chráněných označení, ale i o použití podobných nebo zaměnitelných názvů, poř. i grafických prvků. Pokud tedy prodejci prodávají Camel jako Caml, Camtel nebo CML a Dunhill jako Dun, Dhil, nebo třeba Davidoff jako David, Duff, Dav, Doff, tak se tím dopouštějí stejného přešlapu, jako s použitím nezměněného názvu.  

 

*) Doplňující informace k bodu 4, na které správně poukazuje čtenář Milan, v komentáři pod článkem. Vše podrobně vysvětluje autor výkladu, který výše zmíněné pro eCF připravil.

V době zveřejnění byla ochranným doporučením pro situaci, kdy liquidy padnou pod zákon o potravinách a tabákových výrobcích (zákon 110/1997 Sb. ve znění 281/2009 Sb. s úč. k 1.1.2011 (Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů). To že bylo (a stále je) nebezpečí, že pod tento zákon padnou, je víc, než zřejmé.

Jak mohou liquidy padnout pod tento zákon jsou vpodstatě dvě cesty:

-          buď se z nich udělá tabákový výrobek

pro účely tohoto zákona je v §12 uvedeno, že k výrobě tabákových výrobků se používá:

§  a) pouze surový nebo technologicky upravený tabák,

§  b) látky a jejich přípustné množství stanovené vyhláškou.

a dále Tabákové výrobky uváděné do oběhu nesmějí obsahovat látky stanovené vyhláškou.

-          nebo se využije toho, že pod tento zákon patří i aromata (v liquidech se používají potvravinářská aromata běžně)

-          případně se do zákona dostane formulace ve znění podobném výkladu pojmu pro účely zákona dle §2, písm. s) „potravinami použitelnými k jinému než původnímu použití potraviny zdravotně nezávadné, které však nesplňují požadavky na jejich původní použití,“

-          nebo se tam prostě uvedou nově věci pro inhalaci.

Nyní tam nejsou, tedy nyní se skutečně na liquidy povinně nevztahují. Jakmile však padne liquid  pod tento zákon, bude to platit okamžitě. Je tedy vhodné na tyto prvky myslet a začít je řešit.

O co konkrétně tedy jde:

zákon 110/1997 Sb. ve znění 281/2009 Sb. s úč. k 1.1.2011 (Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v §5 Balení potravin uvádí:

Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny nebo látky uvedené v § 2 písm. i) až l) do oběhu, je povinen používat jen takové obaly a obalové materiály, které

a) chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu,

b) odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami,6)

c) senzoricky ani jiným způsobem neovlivní potravinu.

Komentář: Tedy nevyjmenovává konkrétně folii nebo pásek, ale prostě něco co znemožňuje záměnu obsahu bez otevření  a změny obalu. Pásek a fólie byl příklad, který jsem uváděl, že je již někteří výrobci používají.

Co je však nesmírně důležité je to, že na tento §5 se odkazuje již zmíněný §12 o tabákových výrobcích, konkrétně odst. 4.)

(4) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, je povinen dodržovat požadavky stanovené jinak pro potraviny v

a) § 3 odst. 1 písm. a) a b) a § 3 odst. 3,

b) § 5,

c)...

Komentář: Tedy zákonem tyto prvky na obalech nejsou nyní vymahatelné, je však nanejvýše dobré tyto prvky zařadit, aby byly na změnu zákona připraveny. Někteří výrobci již takové věci používají, protože v některých zemích patří liquidy pod zákonné normy, které takové obaly vyžadují již nyní.

Za e-cigareta fans
Rumlik

Tak trochu odborný dotaz.

Dobrý den. Pracuji v oblasti tvorby bezpečnostních listů a kontroly jakosti a správných obalů, a tady zaznělo: víčko musí být opatřeno buďto odtrhávacím proužkem, nebo musí být celé až po hrdlo zabaleno v odtrhávacím celofánu. Tím je zaručeno, že do obsahu nebylo od výroby zasahováno. -MOC bych Vás prosil, toto jste se dočetli kde? Mohli by jste mi říct číslo zákona,nebo normy, číslo stránky, případně paragraf a odstavec? V české legislativě se nevyskytuje povinnost mít u víček odtrhávací folie nebo odtrhávací kroužek pro chemické směsi nebo látky.- když jsem toto požadoval, nikdo mi nebyl schopen toto ustanovení najít a doložit. Předem děkuji. Jinak mimochodem, je fain jakákoli osvěta, díky za ní, ale máte tam drobné chyby, podle uváděných zákonů symbol nesmí být menší než 1 cm, pokud nemáte schválenu vyjímku od ministerstva, a hlavně zobrazené, nafocené symboly jsou chybné, za to Vám inspekce nasolí pokutu(chybí nápisy pod symbolama). Přeju krásný den. Milan

Velikost piktogramů je

Dobrý den,

velikost piktogramů je určena: 10x10 mm, v odůvodněných případech min. 6x6 mm. 

Ten přebal hrdla je řízen chemickým zákonem a vyhláškou. Jsou tam stanovené podmínky pro obaly, označování a přepravu látek(vysoce toxická, toxická nebo žíravá). Nikotin je na seznamu chemických látek veden pod indexovým číslem: 614-001-00-4 a na výpisu nikotinu nejsou uvedeny minimální limity koncentrace – to znamená, že je třeba vše dodržet, třeba i při koncentraci 1 mg/ml nikotinu. Doporučuji nahlédnout do výpisu pro nikotin v českém registru chemických látek - respektuje evropský harmonizovaný seznam. Býval k naleznení na mpo.cz.

Dle ČOI a ministerstva zdravotnictví musí být víčko opatřeno odtrhávacím proužkem nebo musí být celé až po hrdlo zabaleno v odtrhávacím celofánu přes razítko nebo nálepku s číslem šarže. Takto je garantováno, že s obsahem nebylo od výroby nijak manipulováno(ředěno či dále upravováno nekvalifikovanou osobou).

Pokud se mi příslušný bod podaří dohledat(doptat), tak ho ještě doplním, tedy v případě, že nebudete rychlejší, protože já jen zveřejňoval výklad, který pro nás byl spracován. :-)) 

Děkuji za odpověď - uvítal bych to číslo bodu a odstavce o víčku

Tady kopíruji z vyhlášky 402/2011 , §7, odstavec 6) (6) Každý grafický symbol pokrývá alespoň jednu desetinu plochy označení. V případě, že je plocha pro označení menší než 10 cm pokrývá každý grafický symbol alespoň 1 cm2. Grafický symbol je proveden v barvě černé na žlutooranžovém pozadí. (nevím kde jsou ty 6x6mm - to bych asi neriskoval) - můžete podle zákona 350/2011 žádat o vyjímku podle - § 15 (1) Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti dovozce nebo následného uživatele, kteří uvádějí na trh nebezpečnou směs, povolí výjimku z požadavků na označování směsi. Obal nebezpečné směsi se na základě výjimky z označení a) označí jiným vhodným způsobem, pokud je příliš malý nebo jinak nevhodný Ale samozřejmě každý si to může značit jak chce, ale pak rozhodnou kontrolní orgány. Určitě v této legislativě není o odtrhávacím víčku nic, hledal jsem to velmi pečlivě, to - pokud existuje, tak musí být v jiné legislativě, nebo normě. - to bych uvítal odkaz - pokud to není jedna z bludných informací,(pověr), už jsem se s tím setkal, někdo na nějakém školení vypustil informaci, a všichni se toho drželi, až jsem požadoval po inspekci ustanovení v zákoně, a ejhle, v původním návrhu to bylo, ale ve sbírce už se to neobjevilo, poslanci to vyškrtli. (ale nejsem Klaus, nebo pánbu, možná jsem něco přehlédl, tak bych si rád rozšířil obzory).Předem děkuji. Milan

Pane Milane, velice děkujeme

Pane Milane, velice děkujeme za toto upozornění a konstauji, že máte pravdu. Potřebné vysvětlení již naleznete na samotném konci článku.  

Moc děkui za vyčerpávající odpověď.

Moc děkuji za odpověď. Pokud toto čtou i dovozci a výrobci, nesmíte zapomenout předregistrovat v REACH , a oznámit klasifikaci dle CLP agentuře, nezapomenout správný bezpečnostní list oznámit na Min. Zdrav, v databázi CHLAP (CHES). A všech prodejců se týká povinnost mít vázanou živnost na prodej toxických látek a směsí, mít vypracovaný protokol o ekologické újmě. Mít předpis na toxické látky schválený hygienou - pro každou provozovnu a sklad. Podle skladovaného maximálního množství zpracovat protokol o nezařazení podle zákona o havarijní připravenosti 59/2006 Sb. - - pro každou provozovnu a sklad. Podle skladovaného maximálního množství spočítat - a pokud to překročí limity zpracovat havarijní plán na ochranu vod a nechat schválit - pro každou provozovnu a sklad. Přeju všem jednoduché a pohodové podnikání.

odpověd-spolupráce

Dobrý den, evidentně se opravdu vyznáte, jsme výrobci parfémů a kosmetiky, uvažujeme i o e-liquidu, měli bychom zájem o spolupráci v oblasti bezpečnostních listů, Zhodnocení bezpečnosti, certifikace,atd... Pokud by pro vás bylo zajímavé získat více informací, prosím ozvěte se mi na martinek@gautama.eu Děkuji, pěkný den.

oznaceni e-liquidu na vstupni kontrole CLO

Dobry den. Mohu Vas poprosit o informaci, co tedy presne ma byt na 30ml lahvicce e-liquidu na vstupni kontrole? Dovazim YNDK Dekang primo od Changing Dekang Biotechnology a take e-liquid primo od Fellife Bioscience International. Momentalne mam objednane trojuhelniky pro nevidome a take graficky pripravene stitky s varovnymi symboly atd.........ale nejsem si jist, jestli mi Celni urad muze liquidy zabavit pri vstupni kontrole. Mockrat dekuji za odpoved. S pozdravem Kryspin

oznaceni e-liquidu na vstupni kontrole

Rad bych se zeptal, jake presne tedy oznaceni musi mit 30ml lahvicka e-liquidu pri vstupni kontrole, aby mi nemohla byt zabavena.........dovazim YNDK Dekang primo od Changing Dekang Biotechnology a take vynikajici e-liquid primo od Fellife bioscience technology........prosim poradte, jsem z toho jelen. Mam objednane trjuhelniky ori slepce a grafikem pripravene stitky s ceskym popisem a vsemy varovnymi symboli ale nejsem si jist, co ma byt na lahvicce kdyz prijde na Celnici. Mockrat dekuji za odpoved. Zdravi Klauda

Ahoj, opakovaně mi byl liquid

Ahoj, opakovaně mi byl liquid na celnici stopnut(dříve, dnes už pohoda) a šel taky přímo od YNDK. Musel jsem jim tehdy napsat že jsem v EU a že potřebuji aby to bylo posláno podle zdejších stávajících norem. Trochu sem se na ně obořil, protože to bylo 2x za třicku a to už kurevsky zabolelo. Proběhlo pár mailů a najednou omluva a od té doby chodí liquidy zatavené v celofánu, víčka mají ten odtrhávací proužek(ten tedy je již normálně)a je tam i trojúhelník, číslo šarže a ty symboly. K balíku jsou vždy i bezpečností listy pro každou úroveň nikotinu a celnicí už to prochází hladce. Na celnici to je vždy hlavně o člověku co tam je. Někdy mám pocit že prostě jen chtějí buz*rovat. Ještě jsem musel řešit vázanou živnost, jinak nešlo oficiálně liquidy prodávat. Doufám že na tyhle komplikace alespoň skapou ty aukro šmelináři co si mastěj kapsu bez papíru. Ahoj Jonáš P.S. Rumlíku díky za eCF. Když mi šlo doslova o prachy, tak mě to donutilo pátrat a tohle mě řeklo kde je problém, protože na celnici nejsou moc sdílný. Mimochodem ty okopčený fotky odsud ve zprávě od DHL jsem hned poznal, jak mi to přišlo:) No alespoň je jasný že i orgáni to tu pěkně monitorují(šmejdi):)

dodatečné značení

Máte někdo zkušenost jestli jsou kompletní údaje v češtině požadovány již při clení zásilky? Např. Hmatové trojúhelníky nakupuji a lepím sám a bezpečnostní a ostatní texty na štítkové tiskárně.

Již na vstupní kontrole musí

Již na vstupní kontrole musí být zboží značeno a vyhovovat zákonu a vyhláškám EU/ČR, jinak nemusí být vpuštěnpo na EU/CZ trh. Jsou tam tuším drobné rozdíly v režimu kontroly,  pokud je to zboží určeno již pro koncového zákazníka nebo pro další zpracování. Pak musí být přiloženy doklady o nabytí, bezpečnostní listy a adresát bude muset prokázat, že je oprávněn nakládat s toxickým nebo vysoce toxickým materiálem(minimálně musí být státní zkoušky pro nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy). Pokud toto není, tak zboží takové povahy nemusí být adresátovy ani vydáno. Většina výrobců v Číně je schopna dodávat již ve stavu, který našim zákonům vyhovují, takže doporučuji trochu zatlačit na dodavatele. Za případný finanční postih, nebo ztártu díky zabavenému zboží to opravdu nestojí. ;-)          

To musí být o nervy si tohle

To musí být o nervy si tohle nalepovat sám

To je zase síla

Po přečtení tothoto článku je mi trochu šoufl. Budeme mít sice zabalené e-liquidy s patřičnými prvky stanovenými zákonem, ale co na tom že je vyrábí poláci, češi, srbové, větnamci nebo italové (Ecoliquid,Premium,Bils atd.). Co natom, že firma Dekang vyvíjela e-liquid několik let a svou recepturu doposud nikomu neprozradila. Co na tom že Liqua si nechá míchat e-liquid od Dekangu. My si budeme spokojeně pokuřovat evropské pochoutky míchané doma v garáži od domácích výrobců, kteří recepturu neznají a dají svým produktům honosná jména. Nevadí, že se ty patoky nedají kouřit a smrdí jak neprané ponožky. My si je prostě budeme kupovat a bafat, jelikož budou levné a hlavně budou mít kolek. Čínské jej mít nebudou a pokud ano budou drahé. Tak je prostě nebudeme kupovat jelikož zachvíli nebudeme nosit peníze z práce ale dopráce. Spravedlnost a zákon opět zvítězil. Upřímě pokud si někdo kupuje extra levné liquidy na Aukru je šílenec, který hledá nejnižší cenu a je mu jedno co kouří. Ten se nezmění a vždy bude hledat nejnižší cenu. Pokud si někdo pochutnává na levných evropských e-liquidech jeho věc, možná si škodí víc než s klasickou cigaretou. Já vždy kouřil kvalitní e-liquidy od Dekangu a Liqui. Kupoval vždy u dobrých prodejců a je mi fajn. Elektronickou cigaretu kouřím už šest let a řeknu vám asi toto. Spoustu zlatokopů z České republiky se vrhlo na podnikání v oblasti elektronických cigaret s vidinou rychlého zbohatnutí a bohužel s tím prudce klesla kvalita. Dováží e-liquidy o kterých nemají ani páru. E-liquidy mají veškeré ochrané prvky zmíněné v tomto článku, ale ta kvalita. Nedávno se mi dostal do ruky od jednoho prodejce e-liquid Ruyan prý originál. Cena naprosto úžasná. Kam se všichni prodejci hrabou (i na Aukru). Bohužel ten člověk vůbec nevěděl co prodává. Original Ruyan to určitě nebyl už proto, že je neuvěřitelně drahý a v lahvičkách se prostě koupit nedá. Ani v Číně. Pouze v cartidgi. Logo Ruyanu tam také nebylo, to zřejmě vůbec nezná a chuť raději nebudu popisovat. Raději tento článek smažte. Jenom blbne lidi a ty nekupují podle kvality, ale ochraných prvků na lahvičkách. Dodnes kupuji e-liquidy Dekang od svých ověřených prodejců bez ochraných prvků a nemám problém. Lépe by bylo napsat článek jak má skutečně kvalitní e-liquid chutnat, vonět a jak se má chovat při vypuštění z úst. Jelikož používáte e-cigaretu také velmi dlouho předpokládám, že to také víte.

Reakce na nepřesnosti.

Liqua je italská firma, která má příchuti z další Italské firmy a to FlavourArtu. Liqua si rozhodně nemíchá liquidy od Dekangu to by jich měla v nabídce podstatně víc. FlavourArt vyvíjí příchuti do potravin již 50 let a sám prodává již tři roky svůj vlastní e-liquid Heaven Juice. ... Dost silně pochybuji, že je složení e-liquidu nějakým tajemstvím, které by se muselo schovávat za roky vývoje, ostatně každý známější liquid má složení uvedené na obalu... ... Čínské firmy Dekang, Hangsen a Microliq spolu spolupracují a dovážejí do EU svůj liquid po sudech, kde ho místní národní firmy rozlévají do menších obalů a označují podle svého. Totéž může uskutečnit kdejaký míchač v garáži jen místo sudu kupuje kanystry. Ano jsou to čínské produkty, které vznikají v EU v garážích v pestrých druzích obalů. ... S obsahem textu jinak souhlasím. Ano budeme kouřit patoky s vůní ponožek dovezené s Číny a to jen kvůli tomu, že čínské je levnější. Zákonem daný obal vše schová...

reakce na tuto nepřesnost a to dost podstatnou !

Liqua je firma taktéž čínská a ne jak tady bludně uvádíš "italská" akorát používají jakési italské příchutě - tak jen abys tady neblbnul lidi...

Reakce na nepřesnosti.

Chjo, tohle nás v eCF tak strašně mrzí a o to více, pokud to tvrdí nějaký CZ/SK prodejce. To totiž jen ukazuje, jak jsou naši prodejci, v oblasti vapingu, stále nevzdělaní a strašně lehce manipulovatelní. Takže paní prodejkyně:

"Liqua je italská firma." 

1) "LIQUA" je jen a pouze registrovaná obchodní značka společnosti RITCHY GROUP Ltd. a je určena pro jejich liquidy(nikoliv firmu). RITCHY GROUP Ltd. = Hong Kong a to dnes již znamená Čína. Liquidy LIQUA jsou pro RITCHY exlusivně vyráběny v Dekangu.(nebo to tak alespoň bývalo) Netuším jak dnes, kdy mají spousty poboček, meziskaldů a lokálních zástupců, ale v začátcích se tím RITCHY nijak netajilo a na fakturách stávalo: "RITCHY LIQUA - made by Dekang". To zda Dekang odebírá, pro výrobu, nějaké příchutě od italského FlavourArtu či nikoliv, je pouze spekulace, ale osobně bych si tipl, že tomu tak není.(Na starších obalech byla značka FlavourArt, takže tam nějaká spolupráce jistě byla, ale jak je to dnes již netuším.) 

"Čínské firmy Dekang, Hangsen a Microliq spolu spolupracují......"

2) Hangsen je jedním z nevětších celosvětových producentů čistého nikotinu(nehovořím teď o liquidech, ale pouze o nikotinu), takže je jasné, že spousta výrobců liquidů s ním, do určité míry, bude mít něco společného.

"dovážejí do EU svůj liquid po sudech, kde ho místní národní firmy rozlévají do menších obalů a označují podle svého."

3) Můžete prosím toto tvrzení podložit nějakým skutečným důkazem? Ono v ČR existuje dokonce "několik národních(opravdu národních?) firem", které zde stáčí dovezený e-liquid, značí dle zákonů ČR/EU a až pak pouští na trh? Pokud toto nijak nedokážete, nečím konkrétním doložit, tak to je pouze spekulace.

Opatření která jsou zavedena, jsou nutná k potlačení hlavně drobných vykutálených živnostníčků a tzv. s.r.óček, díky kterým byl(a stále bohužel je) trh zaplavován něčím co bylo nekonrtolovatelné a potencionálně zdraví ohrožující. Jak se ukazuje, tak ty slušné prodejce ani firmy to nezruinovalo a ceny také nijak rakotově nestoupají. Dnes je na trhu dokonce i několik živnostníků a firem, kteří nemají potíže s respektováním věcí v článku a vyrábějí kvalitní produkty na našem uzémí. Ano je to sice složitější, díky onomu zákonu a vyhlášce, ale pro slušného člověka(obchodníka/firmu) to není problém.       

Ritchy

Spolecnost Ritchy ma vlastni tovarnu v cine s vlastnim vyvojem.v brzke dobe otevre centralu pro Evropu vPraze

To je zase síla

Částečně s Vaším povzdechnutím souhlasím a děkuji za věcný komentář. Otrocké vyhovění zákonu, bohužel samozřejmě nezaručuje "kvalitu" výrobku u chuti, vůně atd. To se pořádně nedá vynutit ani zákonem. Zářným příkladem budiž třeba potraviny, kde je podobný problém. Zákony, vyhlášky a předpisy sice jasně určují co, kolik, kde a za jakých podmínek, ale již neovlivní kvalitu výroby a hlavně um výrobce. Máme tu tedy třeba uzeniny, konzervy, ryby, pečivo,  atd., které sice všechna tato nařízení a normy splňují, ale jíst se takřka nedají, popřípadě je to bída a děs. Na druhou stranu tu jsou, ale takové, které splní vše co je potřeba a jsou opravdu chutné.

Problém tedy není pouze v těch zákonech, vyhláškách a předpisech, ale hlavně u výrobce. Je spousta těch, kteří "prdí" do světa své produkty, ketré sice vyhovují předpisům, ale kvalita je dosti hraniční. Je jen na lidech co si nechají líbit nebo ne a dají to vědět tím, že výrobky od daných výrobců budou nebo nebudou nakupovat.    

Vy samo řešíte právě kavlitu eliquidů po stránce chuti, vůně nebo dýmivosti a to tento článek a upozornění neřeší. Řešíme zde kvalitu po stránce bezpečnosti.         

Podnikatelské lobby jako prase

Lidi, kdy už konečně pochopíte a hlavně dokážete rozlišovat podnikatelské praktiky a faktickou realitu. Nechci se dlouze rozepisovat ale snad jen pro informaci a upřesnění. Tak předně zabalit si jakoukoli lahvičku do celofánu, opatřit jí čekým letákem v podstatě si tam udělat jakoukoli grafiku je záležitost vskutku směšná a udělá Vám jí jakýkoli výrobce (ať kvalitní či nekvalitní)dle vlastních požadavků. Samozřejmě za vyšší cenu, kterou nakonec zaplatíte pouze a jen VY. Je otázkou, zda-li není výhodnější koupit jak píše pan LOBY pisatel např 10l balení a poté ho rozlít do menších lahviček a tím vám nabídnout cenu lepší. Ono to totiž celé nakonec skončí tak, žen tito rádoby velmi poctivý prodejci, kteří jsou akorát líní cokoli udělat pro lepší cenu pro vás vám raději natlučou do hlavy klíny o pravosti ap. a vzhledem k tomu že na to hodně lidí slyší, tak poté zlikvidujou prodejce, kteří to ve výsledku mysleli lépe než pan LOBY pisálek a známá celebrita z youtube. Je to rozhodnutí každého z vás ale věřte, že pokud koupíte liquid zalisovaný v krásné barevné krabičce vám rozhodně nedá záruku o jeho kvalitě!! Spíše si sami ověřte kvalitu a porovnávejte, než aby jste těmto lidem cpali peníze do chřtánu. Oni vám sami poté ukážou, co je to cena za stejný liquid akorát jinak balený na jeho ceně, až zlikvidují ty , co to ve výsledku mysleli pro vás dobře i za cenu nižších zisků! Možná to není úplně správné přirovnání ale podstata je stejná jako když si vezmete "originálně" zabalenou náplň do tiskárny s 5ml obsahem za 300kč a nebo si koupíte inkoust úplně stejný kde za 300kč pořídíte třeba 50ml. Toť asi vše a udělejte si o tom vlastní mínění.Všem ekuřákům hezký den. A ještě než mě bude někdo osočovat, že jsem snad prodejce, tak bohužel nejsem, jen mám s podobným jednáním docela slušnou zkušenost, tak se alespoň podělím.

Pane "hrdinný" anonyme, pokud

Pane "hrdinný" anonyme, pokud tím: "LOBY pisálek a známá celebrita z youtube" myslíte mě, tak za

1) jste se dočista pomátl na rozumu.

2) jste prodejce e-liquidů a toto Vás strašně štve.

3) jste někým naočkován.

4) patříte do skupiny fandů eCF, které náramě baví jít vždy a ve všem proti nám.

5) jste Boris Šťastný a snažíte se o to, aby se nějaký e-kuřák už konečně otrávil a Vy tak budete mít ten nejlepší argument, pro plošný zákaz e-kouření, e-cigaret a e-liquidu.

Pokud si kdokoliv projde náš web/fórum a přijde na nějaký sraz, pak zjistí, že jsem třeba velký fanda do domácí výroby liquidů a rád každému poradím, jak si může udělat vlastní liquid, s cenou do cca 25,- za 10ml. Je mi fakticky záhadou, proč na jakémkoliv srazu bafu pouze můj vlastní home-made liquid, ačkoliv s sebou vždy nesu více jak 300 druhů továrních liquidů, od všech možných výrobců/prodejců a nečadím tedy jen to (abych tedy byl ten správný "lobbista").

Protože zde neřešíme barvu do tiskárny, kterou by asi nikoho nenapadlo inhalovat, ale toxickou a vysoce návykovou psychoaktivní látku(nikotin), jsou prostě nutná pravidla pro její prodej. Jinak by to také mohlo dopadnout jako s alkohlem a aktuální metylalkoholovou pohromou. Většina lidí co to nějak odnesla, má díky tomu opravdu ušetřeno hodně peněz a nyní si žijí, pokud žijí, z toho uspořeného jak králové. 

O co že se tedy hcete dělit? O ukázku toho, jak někoho nařknout z cíleného lobbingu, aniž byste cokoliv věděl? Inu jen tak dále. Děláte tu ze sebe jen ....... 

Výrobce

...zaráží mě ještě jedna věc....na obalu musí být uveden výrobce....ale třeba když jsem před časem kupoval liquid i z těch největších a spolehlivých shopů jako eJuice a LepsiCigareta, tak na obalu bylo napsáno toliko Premium, a asi těžko bude značka výrobce. Nebo se pletu? Rád se nechám poučit

Inu tento dotaz by měl

Inu tento dotaz by měl směřovat spíše k prodejcům. Abych byl naprosto upřímný, tak velká většina prodejců o tomto zákoně neměla nejmenší tušení, takže je možné, že byla snaha rychle doprodat to, co požadavky nesplňovalo. eCF rozesílalo upozornění, na platnost tohoto zákona, už 26.4.2012 a to všem prodejcům, kteří jsou na našem fóru registrováni.  

Používání známých značek cigaret

...tak nevím, ale myslim že je třeba sporné, zda je porušením autorského práva použití názvu napr. DOFF a podobných zkomolenin...myslím že je to podobný případ jako když se soudila Dánský firma se sýry Apetina s českým apetitem....navíc se jedná o značky které obě označují sýr, tady se jedná o dva poněkud odlišné typy výrobků....pro úplnost odkaz na článek http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-57633160-apetina-neni-apetito-danove-uspeli-v-soudnim-sporu-a-smeji-prodavat-v-cesku-svuj-syr

Potíž je, že v našem případě

Potíž je, že v našem případě si uživatelé tyto zkomoleniny automaticky spojují právě se známou značkou cigaret a považují to takřka za samozřejmost. "Jaká to je příchut? Cam, Caml, CML. Jo aha, to bude asi jako Camelky".  A to je problém i když je někdy ta chuť třeba jiná. Pokud je, ještě ke všemu, na obalu použit stejný font písma a třeba podobné grafické prvky, tak je to pak již naprosto jasné. 

Obchodní zákoník - § 45 zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodní zákoník - § 47 a § 48.

Trestní zákoník - § 248

Trestní zákoník - § 268

    

Autorská práva

Dobrý den, děkuji za odpověď. Pak by mě zajímalo, jestli je možné liquid pojmenovat třeba eVelbloud. A perlička - na celnici mi byly zabaveny liquidy s označení D.E.S.E.....byla to zkratka pro později použité Desert Ship....prý tím poškozuji Camel....to už snad trochu přehánějí, to aby se člověk bál objednat v podstatě cokoliv

eVelbloud by mohl být také

eVelbloud by mohl být také závadný. Právě pro to jednoznačné spojení s konkrétní značkou cigaret, ale to již opravdu spekulujeme. Raději se všem možným připodobeninám vyhnout. Pokud do Číny napíšete, aby to bylo označeno jen třeba číslem, tak to udělají. Můžete si to pak pojmenovat dle potřeby a celníci na to nemůžou. 

Pokud to co bylo zabaveno jako D.E.S.E nemělo podobný font písma, ani barvu obalu nebo nějaký obrázek, pak je to již opravdu dosti přehnané.  Inu boj tabákovek je opravdu na vzestupu.  

Tak nevím

Téměř vše například splňují liquidy Liqua. Ale proč píši téměř? Nemají onu plastickou značku pro slepce. Viděl jsem i nová krabičková balení liquidů Dekang ale bohužel jsem je neměl v ruce, tak nemohu říct jak jsou na tom ty. Pavel Stárek aka circulus na eCF fóru.

Dekang slepecký znak má

Nový Dekang v krabičce, už i slepecký znak má na lahvičce, má samo i  dětskou pojistku , lahvička je zatavena ve folii s popisem a navíc je po otevření víčka i kapátko ještě třeba odstřihnout. Takže všichni výrobci se přizpůsobují a pokud někomu něco ještě schází, určitě to po nich prodejci začnou vyžadovat. Některé zákonem stanovené věci,  kde to je možné, řeší prodejci prozatím i příbalovými letáky.

Nevidím důvod

eCF tedy doporučuje, s ohledem na vaše zdraví, liquidy které nesplňují výše uvedené, raději nepoužívat. Pokud již takové liquidy vlastníte, doporučujeme je vrátit prodejci a můžete třeba odkázat na tuto stránku. Jde přece hlavně o vaše zdraví!!! Dobrý den, nechápu toto Vaše varování,vždyť je to stejný liquid jako bez označení!

Pokud e-liquid nesplňuje

Pokud e-liquid nesplňuje zákonné minimum(číslo šarže, odtrhávací kroužek / celofán, vypsané složení výrobku atd.)  pak je Vaše tvrzení postaveno pouze na doměnce a slepé víře, že tomu tak opravdu jest. Kromě víry Vám totiž nic jiného nezaručuje, že obsah lahvičky je takový jaký má být.

Příklad:

Koupil byste v obchodě třeba máslo nebo salám, pokud by na něm nebylo uvedeno složení, datum expirace, výrobce atd.? Nejspíše ne že? Tak proč by to mělo být u liquidů, které inhalujeme a mohou tedy v případě jakékoliv závadnosti poškodit naše zdraví, jiné?

Tyto zákony a vyhláška jsou jedny z mála, které nás jakožto uživatele/spotřebitele chrání, narozdíl od mnoha jiných, které nám akorát otravují život.   

 

Návod na nic...

Právě koukám na liquidy z Anglie, Nizozemí, Itálie a z Polska tedy státy EU a ani jeden nemá požadované značení jaké je uvedeno v článku. Připadám si jako někde v historii. Prostě papežštější než papež... Tento článek jen mate veřejnost... Navrhuji ho rovnou smazat jako nepoužitelný.

Jen tady

Přesně s Vámi souhlasím.Je to jen tady v této republice.Hájíme zájmy tabákového průmyslu a státní kasy.Jestli e liquid patří kvůli obsahu nikotinu do zákona o chemickém značení tak proč tam nejsou i klasické cigarety,které rovněž obsahují nikotin?Nebo už někdo viděl na krabičce od cigaret trojúhelník pro nevidomé atd..? a věřte i když se začne vše dodržovat podle zákona ono se zase něco najde.A tak nám třeba,protože si necháme vše líbit. Jan Jaroš

Ach jo

Kdyby byli lidé alespoň z části takto aktivní při opravdovém problému, tedy při schvalování zákonů, které opravdu poškozují lidi a ne při vyjímečně slušné definici zákona, který má za úkol lidi alespoň z části chránit...! Rumlík se snaží nám pomoct a za mne, já bych si liquid, který tyto výše zmíněné ochranné prvky nemá, nekoupila určitě. Nepřestala jsem kouřit pyro pro to, abych mohla inhalovat jiné svinstva. A pokud jde o to, že si prodejce připočte náklady, tak prosím, ráda si připlatím za kvalitu a zdraví a stejně se nikdy nedostanu na částku, kterou jsem dávala každý den za pyra. Takže milý pane, zkuste si alespoň na chvilku svou aktivitu vybít při protestech proti jednání našich vyžraných a nenažraných politiků a pak se k Vám mile ráda připojím. Přeji hezký večer, Irena Zálešáková (Andílek123)

Návrhy anonymů házíme do koše

Vážený pane Anonyme, příště navrhuji se alespoň podepsat, jinak už neočekávejte naší reakci. Kontroly celníků, ČOI, které už probíhají v celé ČR a rozbíhající se soudní spory o zneužívání ochranných známek, známých tabákových koncernů, vás jistě brzo přesvědčí, že nemáte pravdu vy. Přeji vám hezký den.

Papežštější

Klidně Vám věřím, že probíhají soudní spory, ale pak mi tedy prozraďte kde mám e-liquidy vlastně kupovat? :) Žádný z mnou vlastněných liquidů neodpovídá Vašemu článku a že by na tom byl lépe Váš nafocený e-iquid to také nemohu říct, protože mu zcela chybí čeština. Když liquidy vrátím, tak budu kouřit co? :) Ale vrátím se k bodu 3) což považuji za největší hloupost, dětskou pojistku vyrobenou v Číně otevře i 4leté dítě. Věřte mi, že to mám odzkoušeno. Navíc se na trhu jiné než čínské lahvičky neobjevují. Bod 3) je podle mého jen náhodně přidán, protože se dětská pojistka ani neobjevuje v předpisech EU. Tentokrát se podepíšu i když v prostředí internetu je to spíš jen zdlouhavá formalita, která nikdy neodpovídá realitě. S Pozdravem Daniel Srdce.

Zdravím Danieli,  je

Zdravím Danieli,  je samozřejmě jen na vás, čemu věříte, co budete inhalovat  a co vám nevadí, je to jen vaše zdraví. Ale zákon v tomto hovoří jasně a je tedy i pro všechny výrobce i prodejce závazný, at se vám nebo jim to líbí nebo ne. 

 

Pokud Vám i v tento okamžik

Pokud Vám i v tento okamžik jakýkoliv prodejce prodává liquid, který nesplňje zákonné minimum, pak je dobré na to prodejce alespoň upozornit. Je-li Váš prodejce registrovaný na našem fóru, pak nám prosím zazašlete info do našeho e-mailu a uděláme tak za Vás. Doplnil jsem článek po bodu 8). Snad Vás to již přesvědčí, že si to tu jen tak necucáme z palce.  

P.S.

Že dětská pojistka není v předpisech? Tak buďto jste to přehlédl nebo jste je ani nestudoval. Popřípadě se hodí ono zvolání "Koho jste potkali? Co vám to nalhali?" 

Inu rád Vás poučím a příslušný kousek Vám tu odcituji:

Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí


V zákoně, v §11 se píše:


(2) Obal směsi podle odstavce 1 určené k prodeji spotřebiteli musí vedle požadavků uvedených v odstavci 1 vyhovovat těmto požadavkům:
a) obal obsahující směs, která je označena jako vysoce toxická, toxická nebo žíravá, musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé.
     

Máte ještě další požadavek na citaci z vyhlášky či zákona, ve kterém naše informace na této stránce nemají pravdu?

Děkuji za trpělivost

Nicméně opravdu mě to připadá jako honění čarodějnic. Běžte se podívat do lékárny a posuďte nakolik jsou nebezpečné léky a jak jsou chráněny proti otevření dětmi, popřípadě jak jsou označeny pro nevidomé... Nebo si myslíte, že léky nejsou při předávkování nebezpečné? ... Vyhlášku jako takovou beru jako nutné zlo byrokratů, kdy o hodně nebezpečnější látky jako ředidla, či další technické tekutiny, či léky nemají ani polovinu ochran, než kolik má mít Váš liquid. ... Navíc když se zbavím značky toxické a dám místo ní značku škodlivé, tak nepotřebuji ani dětskou pojistku, ani ochranu pro nevidomé. A zároveň popis bude spíše popisovat nebezpečnost liquidů. ... S pozdravem Daniel Srdce

1) Proto jsou léky pouze na

1) Proto jsou léky pouze na lékařský předpis a na příbalovém letáku je vždy uvedeno varování a instrukce jak s lékem zacházet i s ohledem na dědi. 

2) Pokud je v liquidu nikotin, pak jde o toxickou látku a tuto nálepku tedy musí mít(stejně jako škodlivost životnímu prostředí). Podobné symboly naleznete i na ředidlech, Savu atd. nebo snad chcete polemizovat i nad tím, že nikotin není toxický a tak to není potřeba? Pak tedy nahráváte všem těm, kteří chtějí zavést prodej e-liquidu pouze v lékárnách nebo třeba od jediného státem autorizovaného obchodníka(zase bude nějaká malá domů, pro nějakého kamarádíčka).

Pokud se tento zákon bude respektuvat, pak stát nebude moci tak snadno argumentovat, že se obchod s liquidem nedá nijak kontrolovat a a je potřeba zavést přísný dohled.

Tento zákon není nijak omezující vůdči nám uživatelům/spotřebitelům, ale jasně nařizuje prodejcům a výrobcům, co mohou a co ne. Já osbně ho vítám i proto, že třeba přinese trochu pročištění mezi tou spoustou pančovačů/míchačů, kteří různě prodávají jejich "no-name" liquid a člověk si nemůže být nikdy jist, co v lahvičce skutečně má. U těchto lidí stačí aby třeba nechtě udělal při pančování nebo míchání nějakou chybičku a pokud se tím přiotráví jediný člověk, máme tu prohibici i na e-liquid.            

 

 

Náklady hradí vždy kupující.

Nebuďte včerejší... Toto Vaše "pročištění" budou platit zase jen zákazníci. Prodejci si ho prostě vrazí do nákladů. Jedna etiketa pro nevidomé stojí přibližně 4Kč, jedno zalisování celofánem víčka proti krádeži liquidů stojí cca 5Kč na lahvičku. Dvě pracovní síly, které to budou mít na starosti 2x minimální superhrubá mzda a jistě si dovedete představit, že u toho nekončíme. A vedle toho pančovač, který bude liquidy vyrábět s prostým obalem dovezeným za 2Kč z Číny... U koho bude většina lidí kupovat? Zase u toho nejlevnějšího, jak jsme toho ostatně dnes svědci. A ti poctiví prodejci zas budou jen paběrkovat. Zdraví Daniel Srdce

Myslím, že valná většina

Myslím, že valná většina rozumných e-kuřáků, kteří nemají na dražší liquid nebo budou chtít ušetřit, se pustí raději do  míchání vlastního liquidu, kde dají v konečném výsledku za 10 ml lahvičku max 25,- ale někdo i jen 10,- Kč , podle toho jak drahé nakoupí prázdné lahvičky a jakou sílu z jak silné báze si umíchá a kde nakoupí VG , PG a příchutě a za kolik!! A navíc si každý namíchá liquid podle svého. Tento trend stejně neustále narůstá a tovární liquidy asi pomalu budou trochu stagnovat a budou hlavně první čas pro nováčky než se to naučí a pak pro pár těch, kterým se to dělat prostě nechce. Ale valná většina lidí, v krátké době přechází na vlastní mixy. To je rozhodně rozumnější, než se případně nechat otrávit nějakým míchačem z Aukra. Obzvláště po zkušenostech z alkoholem ! A nemusí jít ani o to nejhorší, ale kdo komukoliv zaručí, co tam kdo z tržnice nebo na Aukru namíchá  za barvivo atd., případně i ten alkohol ? Vlastně nikdo! Takže volba je jasná. Pokud si chcete vyzkoušet umíchat něco levného a vlastního, pak doporučuji podívat se na forum do sekce Míchání liquidů! A nezoufejte nad právní úpravou, ted je ještě pro uživatele vlastně příznivá a chrání ho ! 

E-liquidy

Dobrý den, je velice zajímavé a poučné číst tyto řádky, ale není tomu vždy úplně tak. Měl jsem možnost se spojit z hlavní Hygienickou stanicí v Praze a ČOI. Měl jsem na tyto úřady jednoduchý dotaz. Jak by měla vypadat krabička (obal) od e-liquidu, co se týče popisku či označení. Ať už jeden nebo druhý kontrolní úřad mi nedokázal jednoznačně odpovědět. Ba naopak se navzájem vymlouvali jeden na druhého. Nikdo nic neví, jak má co vypadat, a kdo bude následně tyto produkty kontrolovat. Ale samozřejmě, že celní úřad po Vás vyžaduje potřebné záležitosti již při dovozu těchto náplní, e-liquidů. Petr

značení

Nemáte někdo info zda již při clení jsou striktně požadovány veškeré náležitosti na balení již v češtině?

Vážený pane Petře,to co je

Vážený pane Petře,

to co je na této stránce uvedeno, jsou zákony a vyhláška a vše je v tento okamžik platné jak v ČR, tak i v EU. Kontrolní činnost naplňování předpisů o prodeji, značení a distribuci eliquidu, provádí ČOI ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, případně v součinnosti s celními orgány. 

Byla doba, kdy výše uvedené instituce opravdu nevěděli, ale ta je již ta tam. Pokud Vám budou stejně odpovídat i dnes, pak hovoříte pouze se zaměstnancem, který nezná akuálně platné zákony a vyhlášky v ČR / EU a povinnosti kontrolních orgánů. 

Informace které tu jsou zveřejněny máme z odborného výkladu zákona(který byl pro eCF vypracován) a je ověřen prodejci, kteří jsou zaregistrováni na našem fóru a ověřují si tyto údaje u dotčených istitucí. Nikdo z nich samozřejmě nechce porušovat zákony, které jsou v ČR a EU platné.        

Vyhlášku vyhlašuje příslušný ministr

Vyhlášku vyhlašuje příslušný ministr, a mění se pomalu každý půl rok. Ani se nedivím, že existuje spousta lidí i z oboru a vůbec jí neznají. Daniel Srdce

Konkrétně tato vyhláška i

Konkrétně tato vyhláška i zákon jsou od začátku roku stále bez úprav. Souhlasím ale s tím, že sledovat vše je pro člověka mnohdy nadlidský úkol, protože ne všude je to takto klidné.  

 
 
 

Facebook
 
 
Podporujeme:
 
http://www.efvi.eu/index.cs.html
 
 

  Vlastní vyhledávání

RSS kanál

Syndikovat obsah