• Reklama
up to 50% now with Gearbest
 
 

Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Zde si můžeme referovat o obchodech či prodejcích u kterých se není čeho bát. Jsou již ověřeni. Do této kategorie jsou přidávani obchodníci na základě kladných referencí od zdejších uživatelů a musí být na našem fóru zaregistrovaný min. 1 rok.

Moderátoři: dlouhejbil, Joker, Grif, jura-p

Pravidla fóra
Tato sekce slouží výhradně k referencím uživatelů eCF, na uvedené obchody. Debaty o produktech nebo diskuse/dotazy na prodejce směřujte do jejich subfór nebo patřičných vláken. Veškeré OT posty budou mazány!

Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod Rumlik » pát 12. kvě 2017 21:32:44

Původně zveřejněno 08. zář 2016 19:39:21, ale nedopatřením smazáno. Obnoveno 12.5.2017 i s komentáři, ale bohužel se nezachoval jejich původní datum.

Přátelé, kamarádi, prodejci, výrobci a prostě celá CZ/SK komunito.

Dne 7.9. 2016 vešla v účinnost novela zákona o regulaci reklamy, která upravuje i elektronické cigarety a náplně do nich. Byl přidán nový § 3a a zde je jeho znění:
Elektronické cigarety
(1) Zakazuje se reklama, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, šířená prostřednictvím služeb informační společnosti nebo v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách, s výjimkou publikací, které jsou určeny výlučně profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich, a publikací, které jsou tištěny a zveřejněny ve třetích zemích, pokud tyto publikace nejsou primárně určeny pro vnitřní trh Evropské unie.

(2) Zakazuje se jakákoli forma sponzorování akcí, činností nebo jednotlivců, jejichž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, pokud se objekt sponzorování týká několika členských států Evropské unie nebo se koná v několika členských státech Evropské unie anebo dosahuje přeshraničního účinku jiným způsobem.


Pokud bych to měl brát doslova, tak to pro celý projekt e-Cigareta Fans (web, fórum, YT kanál, FB stránky) znamená neustálé balancování na hraně zákona nebo definitivní konec toho, jak e-Cigareta Fans znáte doposud. Projekt e-Cigareta Fans totiž vznikl právě za účelem propagace a osvěty kolem elektronických cigaret a vapingu obecně. Cílem bylo a stále je, informovat veřejnost, že zde existuje alternativní a podstatně méně riziková cesta (oproti běžnému kouření), jak "konzumovat" nikotin. Projekt e-Cigareta Fans poskytuje prostor jak pro uživatele, kteří si vzájemně radí a vyměňují své poznatky, tak pro prodejce i výrobce, kteří zde informují o vývoji, nových trendech a produktech ve vapingu. Nicméně převážně ta část, která se týká obchodů, prodejců, výrobců a samozřejmě našeho webu, YT kanálu, FB stránek a dokonce i tržiště ve fóru, se může vyložit (pokud se tak někdo rozhodne a bude nám chtít uškodit) jako: "reklama, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich". V extrémním případě by se to dalo použít i na samotnou existenci celého projektu e-Cigareta Fans.

Z výše uvedeného nás tedy na e-Cigareta Fans čekají změny. Jak moc razantní budou a zda budou mít i nějaký konkrétní dopad hlavně na vás na uživatele, ještě momentálně nedokáži přesně říct. Podstatné bude to, co již zákonodárce bude považovat za reklamu s přímým nebo nepřímým účinkem a co bude ještě bráno jako v mezích zákona.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originally published Sep 08th 2016 7:39:21 p.m., but accidentally deleted.

The new law on advertising and its impact on the eCF

Friends, mates, vendors, manufacturers, and the whole CZ/SK community,

On 07/09 2016 came into force the amendment to the Act on Advertising Regulation, which regulates the electronic cigarette and filling(eliquid) for electronic cigarette. Has been added a new § 3a and here is the text:
Electronic cigarettes
1)Prohibits the advertising which aim or direct or indirect effect of promoting electronic cigarettes and filling, disseminated via information society services or periodicals, non-periodical publications, leaflets, posters and other printed materials, with the exception of publications that are intended exclusively professionals in the trade of electronic cigarettes and replacement cartridges to them, and publications which are printed and published in third countries, where those publications are not primarily intended for the internal market of the European Union.

2) It is prohibited any form of sponsorship of events, activities or individuals whose aim or direct or indirect effect of promoting electronic cigarettes and filling, if the subject is sponsoring concerns several EU Member States or takes place in several Member States of the European Union or achieves cross-border effect in another way.


If I had taken it literally, so it is for the entire project e-Cigareta Fans (web, forums, YT channel, FB page) a constant balancing on the edge of the law or definitive end on how do you know e-Eigareta Fans so far. Project e-Cigareta Fans has been created just for the purpose of publicity and public awareness about electronic cigarettes and vaping in general. The aim was, and still is, to inform the public that there is an alternative and much less risky way (compared to conventional smoking) to "consume" the nicotine. Project e-Cigareta Fans provides space for users, who shall advise each other and exchange their knowledge and for vendors and manufacturers, which inform us about the development, new trends and products in vaping. However, primarily the part that concerns the stores, vendors, manufacturers, and of course our website, YT Chanel, FB pages and even marketplace on the forum, can be interpreted (if someone decides and would want to harm us) as "advertising which aim or direct or indirect effect of promoting electronic cigarettes and filling(eliquid)." In an extreme case it could be applied to the very existence of the project e-Cigareta Fans.

From the above therefore e-Cigareta Fans await changes. How aggressive they will be and whether they will have a particular impact on you, I can not say yet eexactly at this moment. Substantial will be what the legislature will consider as advertising with direct or indirect effect and what will be still considered as within the law.


P.S.
Pokud je zde někdo s právním vzděláním, ocenil bych nějakou konzultaci na e-cigaretafans@email.cz. Děkuji.
GeekVape Aegis X + Digiflavor Siren V2 24mm|Wotofo Profile RDA.
Herní streamy na Twitch.tv

eCF Ústí nad Labem
Obrázek
Užívání drog (včetně nikotinu) nesmí být člověku koníčkem.
Uživatelský avatar
Rumlik
Administrátor
Administrátor
Temelín
Temelín
 
Příspěvky: 2283
Registrován: pon 04. led 2010 23:40:47
Bydliště: Ústí nad Labem
Národní vlajka:
Czech Republic

Reklama

Herní streamy na Twitch.tv a záznamy na YouTube.

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod chris_cz » pát 12. kvě 2017 21:47:36

Tak nějak mám pocit že nastal čas si připomenout něktrerá základní práva z Listiny práv a svobod:
...
Oddíl druhý
Politická práva
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
...

Toť hříště na kterém se bude hrát (imho především o ústavnost či neústavnost onoho paragrafu zákona - viz textace bodu (4) v listině) v případném soudním sporu.
[eCab | eGo-T batt Upgrade 18650(v3) + CE4(s)]--->
[eVic Easy | SID(s)(v1) + Vision Vivi Nova(s)]--->
[Joyetech eVic-VTC Mini(s) | VTCwo | eLeaf iStick Pico(s) | Geekvape Aegis + Kangertech Subtank(s) Mini(v2) | Toptank(s) Mini | Tobeco KS(s) | DigiFlavor Siren(s) 22 GTA MTL(v1) + (SS316L/∅0,30mm/∅2,5-3,0mm--0,7x-0,9xΩ/15,5W/215ºC--KGD) + (80VG/20PG--12mg)]
chris_cz
e-Soptík
e-Soptík
 
Příspěvky: 470
Registrován: ned 24. srp 2014 22:52:49

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod 1AE6308 » pát 12. kvě 2017 21:48:47

ochranu veřejného zdraví.....

No právě....
1AE6308
 

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod Jirkator » pát 12. kvě 2017 21:49:46

Nakonec Tě donutí k obejití zákona přesunem fóra na doménu mimo tento šílený stát.
Svobodo slova, sbohem.
Existuje plno způsobů jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.
Vapuji od 8.2.2012, ale kromě zdraví jsem neušetřil nic.
Uživatelský avatar
Jirkator
e-Sentinel
e-Sentinel
 
Příspěvky: 1891
Registrován: úte 06. srp 2013 13:05:46
Národní vlajka:
Czech Republic

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod Muroň » pát 12. kvě 2017 21:50:42

Myslím Rumliku, že to vidíš zcela realisticky.
eCF forum sice není primárně reklamní projekt, nicméně jeho "nepřímým účinkem" propagace el. cigaret je. Sice většina pasivních (tedy neregistrovaných a anyonymních) uživatelů sem leze s cílem najít informace či doporučení, jaký vapostrojek vybrat, případně jak ho správně používat a forum je k vapingu nezlomí a nemá žádnou provizi z případného nákupu. To ale zákon neřeší. Podle mého by bylo nejkrajnější řešení uzavřené forum pro členy, kteří ho uvidí pouze po přihlášení. Což s reklamou už nemá nic společného, ale zároveň se tím ztrácí ten osvětový a veřejný charakter fóra.

Všechna tahle omezení, co letos nabývají účinnosti jsou hnus...vaperům více nebo méně zkomplikují život a příliv nových omezí. Na druhou stranu - zakázané ovoce nejlépe chutná, že?
X-Pro,G-Priv,AL85,IPVD3S,Vesta,V-IT,EvicyVTCmini,VTwo,CuboidMini,Pico75,Squeeze1a2,Baby,iPower80,HCigarVT75,iJoyCpt,AspireCF,LuxoticBF,StentorianRAM/ DvarwyMTL,Kayfuny5,Prime,V3mini,Lite'19,BYKAV8,TFGTR,DS2K16,AromacRDTAV2,OBSAce,Crius,Engine,Cheetah,ProfileUnity,Recurve,OdeonV2,FodiF2,Merlin,Siren1+2,Fuji,DropSolo,Etna,TFV8,Manta,LimitlessCE,SquapeXRDA,Entheon,NarCa,WaspNano,HakuPh,GalaxiesRDA
Uživatelský avatar
Muroň
e-Soptík
e-Soptík
 
Příspěvky: 435
Registrován: stř 18. lis 2015 13:46:47
Bydliště: Praha
Národní vlajka:
Czech Republic

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod Amo_Košice_Sk » pát 12. kvě 2017 21:51:35

Viditeľné fórum len prihláseným užívateľom neviem či pomôže. Prihlási sa provokáter, oskenuje obrazovku a sme vonku.
Osobne jediné riešenie vidím v presunu fóra mimo EU.
Ďakujem ecf a členom tohto fóra za všetko čo som sa tu naučil :hand

Od 12.12.2012 :moon na pyro a to som ich stiahol 60 denne.
Od 03.05.2018 som skončil aj s vapingom :D Stačilo :rofl

Ďakujem eCF za rady a pomoc s odvyknutím od fajčenia :hand

Vraj fajčenie je psychiatrická diagnóza :nech
eCF Košice a okolie / Slovensko
MMS (CDS) GSE to už je o inom, ale :yes
Obrázek
Uživatelský avatar
Amo_Košice_Sk
e-Dýmal
e-Dýmal
 
Příspěvky: 720
Registrován: čtv 20. pro 2012 21:55:48
Bydliště: Slovensko, Košice
Národní vlajka:
Slovakia

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod Muroň » pát 12. kvě 2017 21:52:26

Ten zákon o regulaci reklamy neuvrhne fórum do ilegality. Když bude určeno pouze členům a technicky založené, už nebude působit na veřejnost. Jestli si členové radí, jak namotat mesh do genesis nebo kolik nastavit TCR pro různé dráty...to není reklama.
Přidávám se taky s díky. Díky tomuto fóru dostal můj život smysl :smirk
Uživatelský avatar
Muroň e-Kuřák fajnšmekr
X-Pro,G-Priv,AL85,IPVD3S,Vesta,V-IT,EvicyVTCmini,VTwo,CuboidMini,Pico75,Squeeze1a2,Baby,iPower80,HCigarVT75,iJoyCpt,AspireCF,LuxoticBF,StentorianRAM/ DvarwyMTL,Kayfuny5,Prime,V3mini,Lite'19,BYKAV8,TFGTR,DS2K16,AromacRDTAV2,OBSAce,Crius,Engine,Cheetah,ProfileUnity,Recurve,OdeonV2,FodiF2,Merlin,Siren1+2,Fuji,DropSolo,Etna,TFV8,Manta,LimitlessCE,SquapeXRDA,Entheon,NarCa,WaspNano,HakuPh,GalaxiesRDA
Uživatelský avatar
Muroň
e-Soptík
e-Soptík
 
Příspěvky: 435
Registrován: stř 18. lis 2015 13:46:47
Bydliště: Praha
Národní vlajka:
Czech Republic

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod Jirkator » pát 12. kvě 2017 21:53:06

A pak je tu ještě Sekce pro obchodníky, která by už mohla být za reklamu považována, jež ale pomáhá hradit náklady na chod fóra.
Sakra, musím si někdy vzpomenout a poslat příspěvek, abysme na nich nebyli tak závislí. :hammer_head:
Existuje plno způsobů jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.
Vapuji od 8.2.2012, ale kromě zdraví jsem neušetřil nic.
Uživatelský avatar
Jirkator
e-Sentinel
e-Sentinel
 
Příspěvky: 1891
Registrován: úte 06. srp 2013 13:05:46
Národní vlajka:
Czech Republic

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod 1AE6308 » pát 12. kvě 2017 21:53:42

Jenže na druhou stranu je tu tuna prodejců a taky bannery, na to přátelé nezapomínejte. I to by se, pokud se najde nějakej koko(t), dalo ve své podstatě považovat za reklamu. Tohle je, přesně jak říká Rumlík, balancování na hraně zákona. Plus pokud by se někdo HODNĚ stoural tak by jsme se s tím svezli třeba i my fialoví protože vlastně svým příspěvkem, pravda dobrovolným, pomáháme spolufinancovat tento projekt na kterém se nachází i reklama na elektronické cigarety. Ale já se budu řídit heslem : kdo se bojí, ser(e) v síni. A já se nebojím!
1AE6308
 

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod pospisilecek » pát 12. kvě 2017 21:54:28

Bodeť.. "..at me daj treba zavrit.. " :mrk
RADY POUZE ZA POPLATEK..
BLBCUM ZA DVOUNÁSOBEK..


Obrázek
Uživatelský avatar
pospisilecek
Eyjafjallajökull
Eyjafjallajökull
 
Příspěvky: 3126
Registrován: sob 27. říj 2012 23:30:03
Národní vlajka:
Czech Republic

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod clovicek0 » pát 12. kvě 2017 21:55:42

Pod to bych se i já podepsal.
"To je hnus velebnosti" takto funguje tabáková lobby, co ty uráci nevymyšlej za hovadiny. Když budeš souhlasit s obrázkem na krabičce mi ti na oplátku vymýtime tu vaperskou pakáž...
Zase se potvrdilo,, když chceš psa bít....

Toto fórum by mohlo být pro ty "pány" snadný cíl, ale co takhle Facebook a YouTube? Tam má snad každý prodejce profil a představuje novinky. Bude i cenzura fejzbučku?
zdroje energie: Joyetech eGo 650mAh, Vision eGo Spinner II,Vamo V7, Wismec Presa, Joyetech Cuboid, Wismec Reulaux RX200S, Encom VoidRay, HCigar VT75, Laude DR75, Wismec Predator
spotřebiče energie: Joyetech eGo W, Kanger EVOD, Vision Vapros V-Spot, Taifun GT II, Kayfun mini V3, Cubis, Joyetech Delta II, Smowell Hatrick V2, UD Bellus, DigiFlavor Siren 25 GTA MTL, Hurricane V2 RTA
Joyetech AIO
Uživatelský avatar
clovicek0
e-Kuřák fajnšmekr
e-Kuřák fajnšmekr
 
Příspěvky: 265
Registrován: stř 27. led 2016 15:46:32
Bydliště: Uherské Hradiště
Národní vlajka:
Czech Republic

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod Jirkator » pát 12. kvě 2017 21:56:31

Dobrá otázka. Ale Facebook i Youtube mají příponu .com a tak na ně náš zákon nedosáhne. :bandit
Existuje plno způsobů jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.
Vapuji od 8.2.2012, ale kromě zdraví jsem neušetřil nic.
Uživatelský avatar
Jirkator
e-Sentinel
e-Sentinel
 
Příspěvky: 1891
Registrován: úte 06. srp 2013 13:05:46
Národní vlajka:
Czech Republic

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod Rumlik » pát 12. kvě 2017 21:58:43

Pokud jde o YT tak to zatím odolávalo, protože má provozovatele ve Spojených státech a vše se zatím řídilo tamním právem. EU se již však snaží na YT tlačit a není to tak dlouho co se například v podmínkách poskytování služeb objevila docela smutná klauzulka:
2.3 Službu nesmíte využívat a svůj souhlas s Podmínkami nesmíte vyjadřovat, pokud (a) jste nedosáhli zákonného věku pro uzavření závazné smlouvy s YouTube nebo (b) jste osobou, pro kterou platí zamezení přístupu nebo jiný zákonný zákaz přijímání či používání Služby dle zákonů země, v níž sídlíte nebo z níž máte ke Službě přístup nebo ji využíváte.

Jak je to s FB zatím pořádně netuším.
GeekVape Aegis X + Digiflavor Siren V2 24mm|Wotofo Profile RDA.
Herní streamy na Twitch.tv

eCF Ústí nad Labem
Obrázek
Užívání drog (včetně nikotinu) nesmí být člověku koníčkem.
Uživatelský avatar
Rumlik
Administrátor
Administrátor
Temelín
Temelín
 
Příspěvky: 2283
Registrován: pon 04. led 2010 23:40:47
Bydliště: Ústí nad Labem
Národní vlajka:
Czech Republic

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod circulus » pát 12. kvě 2017 21:59:08

Otázkou je, zdali lze fórum jako takové považovat za reklamu na elektronické cigarety. Leda snad sekce výrobců, prodejců a dovozců, a i to by bylo ještě na zajímavou právní debatu. To by totiž zrovna tak mohla být považována za reklamu i fóra kde se lidé baví o pivu či o whisky.

Ještě přidám citaci §1 odstavce 2 zákona 40/1995 Sb.

(2) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky,1a) pokud není dále stanoveno jinak.
Mods: KangerTech SUBVOD Nano + KangerTech TopBox Nano TC, Atty: 2x KangerTech Toptank Nano , Juice: mostly Dekang USA Mix 18mg
Uživatelský avatar
circulus
e-Holátko
e-Holátko
 
Příspěvky: 5
Registrován: úte 11. zář 2012 11:27:10
Bydliště: Kolín
Národní vlajka:
Czech Republic

Re: Nový zákon o reklamě a jeho dopad na eCF(CZ/EN)

Příspěvekod Grif » pát 12. kvě 2017 22:22:57

Jen mě tak napadlo. Co je vlastně VAPESHOW Prague 2017? Velká reklamní akce vapingu. Zakázal jí někdo? Nekoná se ona akce i v jiných zemích EU?
Tedy usuzuji, že zákon sice platí, ale je poněkud bezzubý. Včera jsem mluvil se státním kontrolorem. (je to kamarád) On nemá o takovém zákonu ani tušení. Nebyl proškolen na záležitosti kolem vapingu.
Přihodím perličku od něj,která se netýká vapingu. Himalájská sůl, která je stará miliony let, je u nás za dva roky prošlá.
Prostě, e-kouřím vše možné.
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem.
Uživatelský avatar
Grif
Moderátor
Moderátor
Sádrový ježek
Sádrový ježek
 
Příspěvky: 5286
Registrován: pát 08. dub 2011 16:44:25
Bydliště: Jizerské hory
Národní vlajka:
Czech Republic

Další

Zpět na Poctivý e-obchod, kamenný krám, nebo prodejce.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků