Revize evropské směrnice o tabákových výrobcích - pokračování

Foto: http://www.lidovky.cz/    

Jak jsme vás již dříve informovali zde, tak dění kolem revize neustává. Proto přinášíme shrnutí dosavadních událostí, aby naši čtenáři zůstali v obraze.

17.února 2013

eCF nechává profesionálně přeložit otevřený dopis IE-DE a přidává se ke snaze jej dostat na kompetentní místa. Dopis byl tedy následně rozeslán zástupcům EP i domácím institucím a veřejně činným osobnostem např.:      
Jan.brezina@europarl.europa.eu;  Milan.cabrnoch@europarl.europa.eu;  Robert.dusek@europarl.europa.eu;  Hynek.fajmon@europarl.europa.eu;  Richard.falbr@europarl.europa.eu;  Jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu;  Edvard.kozusnik@europarl.europa.eu;  Jiri.mastalka@europarl.europa.eu;  Vojtech.mynar@europarl.europa.eu;  Miroslav.ouzky@europarl.europa.eu;  Pavel.poc@europarl.europa.eu;  Miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu;  Vladimir.remek@europarl.europa.eu;  Libor.roucek@europarl.europa.eu;  Ivo.strejcek@europarl.europa.eu;  Evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu;  Oldrich.vlasak@europarl.europa.eu;  Jan.zahradil@europarl.europa.eu;  Zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu;  Andrea.ceskova@europarl.europa.eu;  Zuzana.roithova@europarl.europa.eu;  Olga.sehnalova@europarl.europa.eu;  Boris.stastny@psp.cz;  Kubera@teplice.cz;  Press@ZEMANnaHRAD.cz;  Mzcr@mzcr.cz;  Jiri.weigl@hrad.cz;  Posta@mpo.cz

 

20.února 2013


Přicházejí první reakce na otevřený dopis. Máme potvrzeno, že poslanci EU parlamentu: RNDr. Pavel Poc, MUDr.Miroslav Ouzký a MUDr.Milan Cabrnoch se budou problematikou zabývat. Pevně doufáme, že je to jen první kapička v moři a další politicky či veřejně činné osobnosti se brzy přidají.


25.února 2013


Live stream zasedání komise
Díky přímému přenosu ze zasedání komise můžete sledovat výsledek snažení evropské vape komunity na níže uvedené stránce od 15:00h :
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/committees/video?event=20130225-1500-COMMITTEE-ENVI
(Pokud se vám zobrazí chybová stránka nebo špatný překlad textu, tak stránku stačí pouze aktualizovat nebo znovu zvolit příslušný jazyk vlevo nahoře.)
První den tedy proběhlo jen takové představení a zaznělo pár prvních hlasů pro a proti. Odpůrci jsou prozatím v jasné menšině. Předseda ENVI(Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin) již naťukl informace, které zasílalo IG-ED, ale řádné vyjádření se k tomuto nekonalo. Také nikdo z CZ poslanců se prozatím v tento první den do veřejné debaty nepustil. 


26.února 2013


Od 9:30h je další schůze výboru ENVI. Zda se k tématu e-kouření bude také ještě něco probírat netušíme, ale vše můžete sledovat zde:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/committees/video?event=20130226-0900-COMMITTEE-ENVI
(téma vapingu předmětem této schůze bohužel není) 


28.února 2013


Obdržel jsem další reakci na otevřený dopis, který byl rozeslán všem CZ zástupcům v EP. Věcí se bude nově zabývat i Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu.


11. března 2013


Další důležité jednání výboru ENVI je očekáváno 20-21.2013. Tomuto budou předcházet ještě neoficiální předjednání, kde se budou někteří členové výboru seznamovat s postojem různých zájmových skupin. Na tato jednání byla pozvána např. ECITA(Electronic Cigarette Industry Trade Association - Anglická asociace prodejců elektronických cigaret) a několik dalších subjektů(tyto ještě nemáme 100% potvrzeny, je to jen šeptanda a tak o nich prozatím pomlčíme, ale vše v čas upřesníme a doplníme).  Již z tohoto je patrné, že půjde o jedno z klíčových jednání.  První hlasování k revizi evropské směrnice o tabákových výrobcích je očekáváno již 10-11.7.2013. 


15.března 2013


Přichází nám reakce z ministerstva průmyslu a obchodu ČR:
Vážený pane,


prostřednictvím e-mailu jste se jako provozovatel serveru e-Cigareta Fans obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu s Vámi plně podporovaným stanoviskem zájmového sdružení E-Dampfen ve věci regulace používání e-cigaret související s revizí tabákové směrnice.


Za oblast, která spadá do naší působnosti, jsem toho názoru, že dozor na trhu, vykonávaný Českou obchodní inspekcí coby organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu, nemůže být realizován jinak, než v přísném souladu s přijatou legislativou. Dovoluji si Vás přitom informovat, že revize směrnice 2001/37/ES je v gesci Ministerstva zemědělství, které také bude revidovanou směrnici transponovat do příslušné české právní normy. Co se týká regulace obsahu nikotinu, přenecháváme vyjádření k těmto záležitostem odborníkům z oblasti zdravotnictví, kteří jsou náležitě profesně fundovaní a jejichž vyjádření mohou proto být směrodatná. Domnívám se, že bezdůvodně omezovat podnikatelské aktivity včetně prodeje elektronických cigaret a jejich náplní v bezpečné a neškodné podobě by nebylo účelné. Proto je žádoucí, aby návrhy nových regulací byly doprovázeny a podloženy přesvědčivou odbornou argumentací.


S pozdravem
Ing. Josef Tržický
vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy
Ministerstvo průmyslu a obchodu

21. března 2013

Dnes proběhla další schůze výboru ENVI(Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin), kterému předcházela ona neoficiální předjednání(viz info z 11. března 2013). O e-cigaretách toho nepadlo mnoho, ale několik informací zaznělo. Podrobněnší informace z předjednání Vám přineseme pravděpodobně o tomto víkendu. Záznam z dnešního jednání si můžete přehrát zde:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/committees/video?event=20130321-0900-COMMITTEE-ENVI

(Záznam si posuňte na čas 11:24 kdy začíná relevantní jednání)    

5.května 2013

Konečně se k nám doneslo několik nových a důležitých informací, takže je hned předáváme:

1)  24 - 25.4.2013 proběhla další zasedání několika EU-Komisí ( IMCO,ENVI,JURI,AGRI ) a částečně se hovořilo o revizi. Mnoho odporců zůstává "hloupě zaslepeno" a pevně u svého názoru.(Hloupí samo nejsou, spíš ovládaní někým jiným.) Zaznívá ale stále více kritických dotazů, zda by elektronická cigareta eventuleně touto revizí nemohla být de-facto zakázána a zda by to mělo smysl.

Začíná se silně prosazovat téma "Harm reduktion" ( minimalizování rizik - snížení možnosti zneužití )

Přišel nápad na workshop k lepší informovanosti.

2)  Workshop se uskuteční 7.5. 2013 a mezi jinými tam budou i zástupci z IG-ED. Zde více info v EN.  Z pozvaných vědců mají mnozí vztah k WHO (Světová zdravotnická organizace) a ti znají jen jeden cíl. Vše co jen trochu vypadá jako kouření, se musí radikálně odstranit.

3) Dr. Konstantinos Farsalinos (Kardiolog z The Onassis Cardiac Surgery Center - kardiochirurgické centrum v Athénách - sám e-kuřák) spustil mezinárodní dotazníkovou akci. Dotazník již vyplnilo více jak 15 000 lidí. Zde je odkaz na dotazník. Je tam možnost zvolit několik jazyků(bohužel CZ není). Případné požadované sponzorství, je zaměřené hlavně na prodejce a obchodníky.

4) Od 1.5.2013 platí nový zákon o zákazu kouření  (včetně e-kouřeni) ve všech restauracích v Severním Porýní-Westfálsku. Očekávají se na první žaloby a soudní spory..

 

8.května 2013

Záznam z workshopu si můžete přehrát zde:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/committees/video?event=20130507-1230-COMMITTEE-ENVI

Bohužel tentokrát není CZ překlad. 

Debatu k petici a následnému dění naleznete na našem fóru zde.

 

Za e-cigareta fans
Rumlik

???

To už začnu pěstovat na zahrádce vlastní tabák abych mohl macerovat liquid...
 
 
 

Facebook
 
 
Podporujeme:
 
http://www.efvi.eu/index.cs.html
 
 

  Vlastní vyhledávání

RSS kanál

Syndikovat obsah